Giỏ hàng

Trang chủ

Đông trùng hạ thảo được nuôi cấy tại Trung tâm Đấu tranh Sinh học - Viện Bảo vệ thực vật dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ về công nghệ nuôi trồng cũng như các nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm của Tiến sỹ Phạm Văn Nhạ đã được khảng định chất lượng tốt nhất hiện nay.